ไกลโฟเสท48 หวีทอง 1ลิตรx12

19/04/2018 10:06 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 1157
 
ไกลโฟเสท48 หวีทอง 1ลิตรx12
 
 • ราคาพิเศษ : 120.00 ฿
 • ยี่ห้อ : ตราหวีทอง
 • รุ่น : 1ลิตร x 12
 • สารสำคัญ : 
  Glyphosate-isopropylammonium 48% SL


  คุณสมบัติและประโยชน์ : 
     กลุ่มสารเคมี Glycines เป็นสารกำจัดวัชพืชแบบไม่เลือกทำลาย ออกฤทธิ์แบบดูดซึม โดยดูดซึมเข้าทางใบ และส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง มีการเคลื่อนย้ายไปยังส่วนต่างๆของวัชพืช รวมทั้งรากเหง้าใต้ดิน
     ใช้กำจัดวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้าง วัชพืชปราบยากเช่น แห้วหมู หญ้าคา ไมยาราบยักษ์ ผักตบชวา เป็นต้น ตามหัวคันนา ล้างแปลงก่อนทำนาครั้งใหม่


  อัตราแนะนำ : ใช้อัตรา 700-800 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 ไร่ หลังวัชพืชงอก มีความสูงไม่เกิน 30 เซนติเมตร