มาร์คโซน (พาราควอตVIV) 5ลิตรx4

19/04/2018 10:06 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 2609
 
มาร์คโซน (พาราควอตVIV) 5ลิตรx4
 
 • ราคาพิเศษ : 480.00 ฿
 • ยี่ห้อ : บจก.วีไอวี อินเตอร์เคม
 • รุ่น : 5ลิตรx4
 • รายการ 20ลัง/50ลัง กรุณาโทรสอบถามราคาพิเศษ


  กำจัดวัชพืชได้รวดเร็ว และไม่ทำลายผลผลิต ไม่มีพิษตกค้างในดิน ช่วยลดการพังทลายของหน้าดิน

   


  รายละเอียดของฉลากผลิตภัณฑ์:

   

  ชื่อสามัญ:

  พาราควอตไดคลอไรด์ (paraquat dichloride) 

  ชื่อการค้า:

  มาร์คโซน

  กลุ่มสารเคมี:

  Bipyridylium

  สารสำคัญ:

  1,1'-dimethyl-4,4-bipyridinium,duchloride .... 27.6% W/V SL
  (1,1'-dimethyl-4,4-bipyridinium ion ............... 20% W/V)

  ขนาดบรรจุ:

  1 ลิตร และ 5 ลิตร

  คุณประโยชน์:

  ใช้หลังวัชพืชงอก (post-emergence) ในพื้นที่ทำการเกษตร และพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ด และส่วนที่มีสีเขียวเหนือดิน

   


  ประโยชน์และวิธีใช้:

  พาราควอต  ใช้ป้องกันและกำจัดวัชพืช ดังนี้

  พื้นที่ที่ไม่ได้ทำการเกษตร
   

  วัชพืช:  วัชพืชทั่วไป 
    
  อัตราการใช้:      

  400 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 100 มิลลิลิตร 
  ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน โดยพ่นไปบนวัชพืชที่มีความ
  สูงไม่เกิน 30 เซ็นติเมตร

  ข้าวโพด
   
  วัชพืช:  วัชพืชทั่วไป 
    
  อัตราการใช้:      

  300 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 75 มิลลิลิตร ผสมน้ำ
  15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน พ่นระหว่างแถวปลูกข้าวโพดที่ 4 และ 5 
  สัปดาห์หลังปลูก เพื่อป้องกันละอองสัมผัสใบหรือต้นข้าวโพด

  ปาล์มน้ำมัน
   
  วัชพืช:  วัชพืชทั่วไป 
    
  อัตราการใช้:      

  ใช้กำจัดปาล์มวัชพืช อัตรา 450 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ 
  หรือ 150 มิลลิลิตร ผสมน้ำ 15-20 ลิตร พ่นบนพื้นที่ 1 งาน โดยพ่นไปบนปาล์ม
  วัชพืชที่ีความสูงไม่เกิดน 20 เซ็นติเมตร