อามูเร่ (ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล ) 250ซีซีx40

19/04/2018 10:07 เมื่อ 19/04/2018 เข้าชม 2318
 
อามูเร่ (ไดฟีโนโคนาโซล+โพรพิโคนาโซล ) 250ซีซีx40
 
 • ราคาพิเศษ : 480.00 ฿
 • ยี่ห้อ : บ.ซินเจนทาครอปโพรเทคชั่น จก.
 • รุ่น : 250ซีซี*40
 • อามูเร่ 300 อีซี 

  ต้นเขียว เมล็ดใส ใบไม่ผุ ใช้อามูเร่เสมอ

  ป้องกันโรคข้าวได้หลายชนิด อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ต้นข้าวแข็งแรง ปราศจากโรค มีฤทธิ์ในทางดูดซึม

  รายละเอียดของฉลากผลิตภัณฑ์:

  ชื่อสามัญ: โพรพิโคนาโซล+ไดฟีโนโคนาโซล (propiconazole+difenoconazole) 
  ชื่อการค้า: อามูเร่ 300 ซีซี (Armure 300 EC) 
  กลุ่มสารเคมี: Trizole
  สารสำคัญ: 1-[2-2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl-methyl]-1H-1,2,4-trizole ......................................................................... 15% W/V
  cis-trans-3-chloro-4-[4-methyl-2(1H-1,2,4-trizole-1-yl-methyl)-1,3-dioxolan-2-yl] phenyl-4-chorophenyl ether ...................................... 15% W/V
  รวมสารสำคัญ .......................................................... 30% W/V EC 
  ขนาดบรรจุ: 500 ซ๊ซี
  คุณประโยชน์: ใช้ในการป้องกันกำจัดโรคพืชในนาข้าวและข้าวโพดอย่างมีประสิทธิภาพ 

   

  ประโยชน์และวิธีใช้:

  อามูเร่ 300 อีซี ใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชชนิดต่างๆ ดังต่อไปนี้

  พืช 

  โรคพืช 

  อัตราการใช้
  ต่อน้ำ 20 ลิตร 

  วิธีการใช้ 

  ระยะฉีดพ่นครั้งสุดท้าย
  ก่อนการเก็บเกี่ยว
  ผลผลิต (PHI)

  ข้าว โรคกาบใบแห้ง (Sheath blight) 
  เชื้อสาเหตุ Thanatephorus cucumeris (Frank) Donk
  10-15 มล. พ่นครั้งแรกเมื่อเริ่มพบการระบาดของโรค พ่นครั้งที่สองห่างจากครั้งแรก 2 สัปดาห์

   28 วัน

  ข้าวโพด โรคราสนิม (Paccinia polysora)  15-20 มล. พ่นเมื่อพบการระบาดของโรคติดต่อกันทุก 7 วัน

   14 วัน