สินค้า

(Glyphosate)ไกลโฟเสท
(Glyphosate)กลุ่มสารไกลโฟเสท
 

ราวด์อัพ 1ลิตร

  • ราคาพิเศษ : 165.00 ฿
 
 

ราวด์อัพ 4ลิตร

  • ราคาพิเศษ : 565.00 ฿
 
 

ไกลโฟเซต48 ช้างแดง 1ลิตรx20

  • ราคาพิเศษ : 110.00 ฿
 
 

ไกลโฟเซต48 ปืนใหญ่

  • ราคาพิเศษ : 345.00 ฿
 
 

มาร์เก็ต (ส้ม or ขาว) 1ลิตรx20

  • ราคาพิเศษ : 120.00 ฿
 
 

ไกลโฟเสท48 1ลิตรx12

  • ราคาพิเศษ : 115.00 ฿
 
 

ไกลโฟเสท48 หวีทอง 1ลิตรx12

  • ราคาพิเศษ : 120.00 ฿